Tết đã về đến nhà 2 thằng bé

Tết đã về đến nhà 2 thằng bé … Mình ngày xưa phải 29 tết mới có cái áo mới (vải lon) Mặc kg dám mặc, vì Cả năm được 1 cái áo mới. Thôi giờ bù đắp cho chúng nó vậy !


Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongmientrung

6 thoughts on “Tết đã về đến nhà 2 thằng bé”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *