Nói thầm

Ở quê em lâu nay nghe truyền miệng về cây chó đẻ, nếu lấy nước uống trước kỳ kinh 10 ngày thì sẽ không thụ thai… Có khi đến ngày vẫn chưa thấy kinh, uống vào với liều gấp đôi cũng rất hiệu... Read More