Một đám ma

 Truyện ngắn Vứt đôi quang gánh ở góc vườn, thay vội bộ áo quần ướt đẫm mồ hôi, Thảo lục lọi khắp căn nhà trống huyênh, trống hoác của mình, nhặt nhạnh được hơn chục ngàn bạc lận vào... Read More