Đông Nam Á

Hiện nay, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở Pháp ngày càng nhiều. Nhiều người muốn thử vận may ở nước ngoài. Khác với trước đây, phần lớn thanh niên có tri thức, có ít nhiều kinh nghiệm, ra nước... Read More